Four invisyble people

Czterech niewidzialnych ludzi

90 x 90 cm
digital media print

2020

Series: Collected Dreams