© 2020 Marcel Marcin Marczuk

Fotografia

Tracąc tożsamość pod maską oswoić to, co przeraża. Wcielić się w to, co straszy po nocach. Być tym, co prowokuje, co porusza do granic. Dokonać transcendencji mentalnej, pojęciowej, wizualnej. To wszystko zrobić z miłością. Cykl jest zderzeniem mojej osobowości pełnej …

Art /  Aplikacja / Digital / Film / Fotografia / Identyfikacja wizualna / Malarstwo / Plakaty / Przedmioty / Wizualizacje