© 2020 Marcel Marcin Marczuk

Film

Świata zbawcy znowu mi się przyśnią. Będę się z nimi bić z całych sił. Będę się bał. Będę uderzał, padał. Będę ich tłukł z niespotykaną siłą, a każdy mój cios będzie ich wybijał w powietrze na wielkie odległości. Padają z impetem na glebę, ale oni zawsze …

Aplikacja obsługiwana za pomocą uśmiechu. Nie ma przycisków, niczego się nie przyciska. Wszystkie akcje w aplikacji obsługuje się uśmiechem albo gestem potrząsania lub obracania urządzenia. Stworzyłem również w całości kampanię promującą aplikację. Napisałem scenariusz, wyreżyserowałem, nakręciłem i zmontowałem filmy promujące. …

Zupełnie Inne Filmy

Client:

Zupełnie Inny Świat

Piszemy dla ludzi nie dla targetu. Przez 5 lat miałem przyjemność współtworzyć czasopismo Zupełnie Inny Świat. Jako Zastępca Redaktora Naczelnego i Art Dyrektor reżyserowałem, stałem za kamerą i edytowałem spoty promocyjne dla czasopisma. Wszystkie filmy są moim autorskim ujęciem tematów …

Art /  Aplikacja / Digital / Film / Fotografia / Identyfikacja wizualna / Malarstwo / Plakaty / Przedmioty / Wizualizacje